Disclaimer

 

Akkoordverklaring

Het bezoeken van de website van KERRES TRANSPORT GROEP BV of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden.

 

Gebruikersreactie 

KERRES TRANSPORT GROEP BV is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van KERRES TRANSPORT GROEP BV stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie en alle reacties anders dan persoongegevens (o.a. namen, telefoonnummers of email-adressen) die u via de website naar KERRES TRANSPORT GROEP BV verstuurt geen inbreuk doen op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. KERRES TRANSPORT GROEP BV behoudt zich het recht om alle informatie en alle reacties anders dan persoongegevens te gebruiken op iedere door KERRES TRANSPORT GROEP BV wenselijk geachte wijze. 

 

Toegang tot beschermde gebieden 

Toegang tot en gebruik van met wachtwoord beschermde gebieden op onze website is voorbehouden aan door KERRES TRANPORT GROEP BV expliciet geautoriseerde gebruikers. Gebruikers van deze gebieden zijn volledig verantwoordelijk voor de omgang met en bescherming van wachtwoorden. KERRES TRANSPORT GROEP BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van verstrekte wachtwoorden. Reproductie of herdistributie van informatie afkomstig van de met wachtwoord beschermde gebieden van deze website is zonder expliciete toestemming van KERRES TRANSPORT GROEP BV uitdrukkelijk verboden en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.

 

Links naar websites van derden 

KERRES TRANSPORT GROEP BV vermeldt op haar website links naar andere sites. KERRES TRANSPORT GROEP BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de omgang met privacygegevens van deze websites, zelfs al bevatten deze websites (een van de) logo´s van KERRES TRANSPORT GROEP BV. KERRES TRANSPORT GROEP BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites die zich op deze gekoppelde sites bevinden. 

 

Links naar onze site 

U mag links opnemen naar (een van) de geregistreerde domeinnamen van KERRES TRANSPORT GROEP BV voor niet-commerciële doeleinden. Voor commerciële doeleinden is het u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan op een website of in een emailbericht een link op te nemen naar (een van) de geregistreerde domeinnamen van KERRES TRANSPORT GROEP BV. Voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden geldt dat het koppelen van (een gedeelte van) de website van KERRES TRANSPORT GROEP BV aan andere websites ("framing") of soortgelijke handelingen verboden zijn. 

 

Het gebruik van (een van) onze logo´s en schermafbeeldingen 

U mag onze schermafbeeldingen en logo´s niet zonder schriftelijke toestemming van KERRES TRANSPORT GROEP BV gebruiken . U kunt verzoeken voor gebruik sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Intellectueel eigendom 

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van KERRES TRANSPORT GROEP BV. Alle gegevens op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, data, grafische gegevens, afbeeldingen, geluiden, video´s, logo´s pictogrammen of html-code, worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van KERRES TRANSPORT GROEP BV of derden. 

 

Uitsluiting van garanties 

Voor zover toegestaan op grond van het ter zake toepasselijke recht verleent KERRES TRANSPORT GROEP BV geen enkele garantie (uitdrukkelijk noch stilzwijgend) ter zake van de diensten, informatie, producten en overige inhoud (waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt, informatie, producten en overige inhoud afkomstig van derden) welke zich bevinden of toegankelijk zijn vanaf deze website. 

 

Aansprakelijkheid 

KERRES TRANSPORT GROEP BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgenschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de gegevens op deze website of een aan de site gekoppelde websites. 

 

Veiligheid 

Wij wijzen u er op dat met het downloaden van een (deel van) deze website en het gebruiken en/of downloaden van informatie en/of software van deze website tevens virussen kunnen worden geïmporteerd die de goede werking van uw computer en programmatuur kunnen beïnvloeden. KERRES TRANSPORT GROEP BV laat met regelmaat viruscontroles uitvoeren om zo veel mogelijk te waarborgen dat deze website virusvrij blijft. KERRES TRANSPORT GROEP BV kan echter geen virusvrijheid garanderen. 

 

Deze gebruiksvoorwaarden 

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op KERRES TRANSPORT GROEP BV  en alle met haar geliëerde ondernemingen. KERRES TRANSPORT GROEP BV houdt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Ingrijpende veranderingen worden op onze website bekend gemaakt.

 

Vragen en suggesties 

Als u vragen of suggesties heeft over deze gebruiksvoorwaarden dan kunt u contact opnemen met KERRES TRANSPORT GROEP BV. U kunt u een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Schriftelijke communicatie kunt u richten aan: KERRES TRANSPORT GROEP B.V., Akerstraat 67, 6411 GX  Heerlen.

KERRES TRANSPORT GROEP BV BIEDT GEEN GARANTIES, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, AAN EEN PERSOON OF INSTELLING, TEN AANZIEN VAN DE GEBODEN INFORMATIE. DEZE DIENT TE WORDEN AANVAARD IN DE VORM WAARIN ZIJ WORDT VERSTREKT. VERDER GELDEN GEEN VOORWAARDEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE ACTUALITEIT EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEOOGD DOEL. KERRES TRANSPORT GROEP BV ZAL OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN OF AANSPRAKELIJK GESTELD KUNNEN WORDEN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARBIJ INBEGREPEN BIJZONDERE, INDIRECTE EN VOORTVLOEIENDE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN, OF VOORTVLOEIT UIT, DE HIER GEBODEN INFORMATIE.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DE GEBODEN INFORMATIE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD OF VERSPREID WORDEN IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, NOCH IN DRUK NOCH VIA ELEKTRONISCHE OF MECHANISCHE MEDIA ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE DIRECTIE VAN KERRES TRANSPORT GROEP BV.

 

Kerres Transport Groep maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van deze website te verbeteren. Klik hier voor meer informatie.