Previous
Next

Wat doen we

 

Kerres Transport Groep neemt de in-house logistieke activiteiten van haar klanten over waarbij de invulling van deze activiteiten volledig blijft aansluiten aan uw wensen maar dan zonder de verplichtingen van U als klant ten aanzien van personeel en materieel. Binnen onze aanpak blijft tevens het bestaande kwaliteitsniveau minimaal gewaarborgd. De Kerres Transport Groep biedt daarnaast met haar organisatie professionele ondersteuning en advies op logistiek gebied.

 

Kerres Transport Groep stelt gekwalificeerde mensen en passend materieel aan haar klanten ter beschikking ten behoeve van logistieke dienstverlening in de breedste zin van het woord. Hierbij kan het gaan om dedicated vervoer, contractvervoer of uitsluitend levering van gespecialiseerd personeel. De dienstverlening kenmerkt zich door kernbegrippen als partnership, flexibiliteit, klantgerichtheid, ondernemend en maatschappelijk verantwoord.

 

Onder het motto "vertrouwd met transport, voortuitstrevend in distributie" kan Kerres Transport Groep helpen bij de realisatie van praktische en innovatieve oplossingen voor uw distributieproblematiek.

We zoeken naar bedrijven die nadenken over de mogelijkheden hun huidige transport- en distributiewerkzaamheden met eigen wagenpark en in-house personeel op een andere wijze te organiseren en hierbij een duurzame samenwerking met ons willen aangaan. 

 

 

Kernbegrippen voor onze missie zijn: partnership, regie, betrouwbaarheid en resultaatgericht werken. Of het nu om de algehele omzetting van eigen vervoer naar beroepsgoederenvervoer gaat, of uitsluitend de levering van gespecialiseerd personeel.

 

Wij helpen bij het realiseren van nieuwe distributienetwerken door:

  • levering van directe capaciteit voor binnenlandse distributie
  • omzetten van eigen vervoer naar beroepsgoederenvervoer
  • werving, selectie en contracting van logistiek personeel

De belangrijkste kernbegrippen lichten we hier toe.

Betrouwbaar
Afspraak is afspraak - We doen wat we beloven.
Ondernemend - We tonen initiatief.
Klantgericht - We denken vanuit de klant en zijn specifieke behoeften aan logistieke ondersteuning.
Doelgroepengericht - Onze diensten zijn afgestemd op de branche van de klant of het partnerbedrijf.

Regisseur
Wij brengen de juiste partijen bij elkaar, maken prestatieafspraken en sturen/bewaken het besluitvormingsproces.

Partner
Wij werken nauw samen met diverse andere partijen waardoor wij alle voordelen van schaalvergroting en clustering ook u kunnen aanbieden.

Kerres Transport Groep maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van deze website te verbeteren. Klik hier voor meer informatie.